Home KANCAH Slavoj Zizek: Coronavirus Adalah Serangan ‘Kill Bill’ bagi Kapitalisme dan Penemuan Kembali Komunisme